הכרם שלנו...

הכרמים של המשפחה נמצאים בעמק האלה ההיסטורי בסמוך לנחל האלה ולתל עדולם.
הטיפול בכרם נעשה בצורה ידנית וקפדנית . השקיה מבוקרת . זמירה בזמן ודילול הפרי בשילוב של הטרואר המקומי היחודי לעמק האלה מניב ענבים באיכות גבוהה מאוד .